Algemene Voorwaarden

 

Experience

eastern heritage

Algemene Voorwaarden

Om de massage zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als u voor een massage bij mij komt, ga ik ervan uit dat u onderstaande voorwaarden gelezen hebt en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste massage zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren.
 • Ik zal u vragen een inschrijfformulier in te vullen en te onderteken, waarmee u tevens de algemene voorwaarden accepteert.
 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zullen worden genoteerd ten behoeve van mijn administratie.
 • Gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Na de massage zal worden geëvalueerd hoe de massage ervaren is.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of dergelijke of gebruikt u medicijnen? Raadpleeg dan uw arts of therapeut of u gemasseerd mag worden.
 • Ik zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Ik onthoud me van het stellen van medische diagnoses. Mijn massage is gebaseerd op drukpuntmassage en yogastrekkingen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die u tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • U maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van mijn massage en derhalve kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor, tijdens en/of na een massage.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om uw mobiele telefoon uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel en ik verwacht dat ook van u.
 • Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Verder is het fijn als u twee grote handdoeken meeneemt om op te liggen en een paart schone sokken.
 • Al mijn massages worden over de kleding heen gegeven. Er wordt geen olie gebruikt. Het is daarom belangrijk dat u makkelijk zittende kleding aan hebt, bijvoorbeeld een T-shirt met lange mouwen en een sportbroek met lange pijpen.
 • Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
 • Ik behoud me het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Massages vinden uitsluitend plaats op afspraak. Ik stuur u vooraf mijn algemene voorwaarden en de factuur.
 • Betaling geschiedt vooraf via een bank overboeking.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden afgezegd. Bij annuleringen binnen deze termijn of vergeten afspraken zullen deze volledig aan u worden doorberekend. Bent u onverhoopt verhinderd, dan is het toegestaan om iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.