Klachtenreglement

 

Experience

eastern heritage

KLACHTENPROCEDURE

Heb je een klacht of ben je ontevreden over mijn behandeling? 

1. Dan is het belangrijk voor mij om dat te weten. Probeer het probleem daarom in eerste instantie zelf met mij te bespreken. Waarschijnlijk komen we er dan samen wel uit. Ook kan het mij mogelijk helpen mijn dienstverlening nog verder te verbeteren.

2. Mocht het zo zijn dat wij er samen niet uitkomen of vind je het moeilijk om je klacht bespreekbaar te maken, dan kun je er voor kiezen contact op te nemen met de belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS). Zij zullen je dan adviseren over hoe je de klacht het beste aan kunt pakken. Je kunt telefonisch contact opnemen met BMS, via e-mail of middels het klachtenformulier. 

3. Als de klacht niet opgelost kan worden door de Belangenvereniging BMS, zal de klacht voorgelegd worden aan Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke geschilleninstantie die door het Ministerie van VWS is erkend in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de Wkkgz). Ik ben via BMS aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg en geregistreerd voor de Wkkgz.

4. De klachtenfunctionaris van het Klachtenportaal Zorg kan je helpen de beste manier te vinden voor het oplossen van de klacht. Hierbij geldt dat de klachtenfunctionaris onpartijdig is en als doel heeft te bemiddelen door te luisteren, informeren en adviseren. Het kan voorkomen dat je na de afhandeling nog niet tevreden bent over de bemiddeling, dan is het mogelijk om verdere stappen te ondernemen zoals het voorleggen van de klacht bij de geschillencommissie.

5. Meer informatie vind je in de volgende link Klachtenreglement KPZ Wkkgz.